รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
51 30 ม.ค. 2563 นายณัฐวัฒน์ มณีราช งานฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดยากำจัดยุงที่หมู่บ้านสัมฤทธิ์ประสงค์ ที่ถนนสะพานยาว เนื่องจากช่วงนี้ยุงเยอะมาก 0825350135 รับเรื่อง
52 29 ม.ค. 2563 นายหนูพราก ทองมี งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าดับ5 ดวง หลังป้อมตำรวจสี่แยกเบญจม 0825185541 แล้วเสร็จ
53 27 ม.ค. 2563 นายอนันต์ จักขุมณี งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอถังขยะ 2 ใบ วางไว้หน้าบ้านเลขที่ 153/22 ซ.พืชผา (ถ.พัฒนาการคูขวาง34) ตรงข้ามกับร้านปรีชาอะไหล่ เนื่องจากถังขยะใบเก่าแตกชำรุด 0892902306 รับเรื่อง
54 22 ม.ค. 2563 นายบุญยืน กระปุกทอง งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าดับที่ที่ทำการชุมชนไทยสมุทร 0862738662 แล้วเสร็จ
55 22 ม.ค. 2563 นายมิถิ่น นวลคำ งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอถังขยะ วางไว้หน้าบ้านเลขที่ 30/2 ซ.ทวดทอง1 เนื่องจากถังขยะใบเดิมได้หายไปวางจุดเดิม 0835906283 รับเรื่อง
ทั้งหมด 258 แถว : 52 หน้า : « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 52 Next »