รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
51 29 ม.ค. 2562 นายประเสริฐ ดาบเงิน การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นมะพร้าวในซอยชุมชนวัดหัวอิฐ ติดกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวอิฐ 0806960897 ดำเนินการ
52 29 ม.ค. 2562 นายอุนุวัตร ศิลปภักดี งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอถังขยะ 3 ใบ ตั้งไว้ในซอยข้างร้านน้ำชาบังบ่าวสาขาหน้าวัดพระธาตุ หน้าบ้านเลขที่578/3 รับเรื่อง
53 28 ม.ค. 2562 นายโอภาส อักษรวรรณ การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นราชพฤกษ์ เนื่องจากต้นไม้พาดสายไฟแรงสูง หน้าโรงงานน้ำแข็ง นิกซ์ซีล ยูนิต 0935199645 ดำเนินการ
54 25 ม.ค. 2562 นายสมเกียรติ เสถียรเพชร การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นมะม่วงตรงข้ามกับร้านเจ๊เหนียว (ร้านน้ำชาเดิม) ถนนคลองทา (ในคิวรถหน้าอาชีวะ) 0891960075 ดำเนินการ
55 25 ม.ค. 2562 นายวราพงษ์ สุวรรณรัศมี การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นมะม่วง อยู่ในซอยทางเข้าวัดโคกธาตุ จำนวน 1 ต้น อยู่ในบริเวณบ้าน ดำเนินการ
ทั้งหมด 126 แถว : 26 หน้า : « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 26 Next »