รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
6 16 มิ.ย. 2563 นายสมหมาย หนูดำ การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตัดต้นไม้ในวัดหัวอิฐ 2 ต้น ดำเนินการ
7 15 มิ.ย. 2563 นายสักก์ศรัณย์ นิลอาญา งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ เก็บกิ่งไม้ที่ บ้านเลขที่ 1 ซอยประสานมิตร (ซอยครัวนายหนัง)ใกล้สี่แยกปรตูลอด รับเรื่อง
8 12 มิ.ย. 2563 นายสมชัย ไตรสุวรรณ งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ เก็บกิ่งไม้ หน้าบ้านเลขที่ 28/2 ซ.ศรีธรรมโศก1 รับเรื่อง
9 10 มิ.ย. 2563 นายนิวัฒน์ บุญมาศ งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าดับในซอยกามาลุดดีน 1ตรงข้ามโรงเรียนเบญจม เสาที่1 และเสาหน้ามัสยิส และให้ซ่อมขาไฟหน้าบ้านเลขที่ 15/15 แล้วเสร็จ
10 10 มิ.ย. 2563 นายพีรชย ชัยเล็ก การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นมะพร้าว ที่บ้านเลขที่ 1894 ถ.ตากสิน ใกล้สี่แยกตลาดเย็น ดำเนินการ
ทั้งหมด 258 แถว : 52 หน้า : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 52 Next »