รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
6 17 ม.ค. 2563 นายสวัสดิ์ จิระนภารัตน์ ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ฝาท่อชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 343 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง (เชิงสะพานป่าเหล้า) ใกล้ร้านอาหารลองเบิ่ง เคยโทรมา เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.62 เคยมีเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจและก้ไม่ได้ดำเนินการต่อ 075342630 ดำเนินการ
7 16 ม.ค. 2563 นายสุวิทย์ สรรเสริญ การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ที่ปิดบังป้าย บริเวณ(หมู่บ้านเอื้ออาทรเคหหะแห่งชาตินครศรีฯ) อยู่บริเวณปากซอย บ้านเลขที่8/313 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง นครศรีฯ ประมาณ 5 ต้น มีต้นขนุน ต้นปาล์ม ต้นมะม่วง ดำเนินการ
8 13 ม.ค. 2563 นายสุริยะ เกิดมงคล งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 2/20 ซอยหน้าแขวง แยกซอยอยู่สบาย 0887539592 แล้วเสร็จ
9 10 ม.ค. 2563 นายวินัย นิลดับแก้ว งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขอความอนุเคราะห์ซ๋อมไฟฟ้าสาธารณ หน้าบ้านเลขที่ 31 ซ.ศรีธรรมโศก 1 (อยู่บริเวณกลางๆซอย) จำนวน 1 จุด โทร 0879128336 แล้วเสร็จ
10 10 ม.ค. 2563 นายนัฐวุฒิ อรุณเรือง งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ท่อน้ำในบ้านและท่อระบายน้ำหลังบ้านอุดตัน ที่บ้านเลขที่ 26/41-42 ถนนหลังวัดแจ้ง 0818954105/0819565331 รับเรื่อง
ทั้งหมด 205 แถว : 41 หน้า : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 41 Next »