รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
116 13 ธ.ค. 2561 นายธีรศักดิื ทวีทอง การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดเถาวัลย์ที่เสาไฟและต้นฉ่ำฉา หน้าบ้านเลขที่ 152/83 ซ.ทิพย์จักษุ (62) 0826408067 ดำเนินการ
117 13 ธ.ค. 2561 นายธรรมนอง ละอองแก้ว การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นมะม่วงหน้าบ้านเลขที่ตามที่อยู่ ติดกับอู่สมโชค(ซ.กะโรม35)ร้านจอวินิตอยู่หน้าปากซอย 0862663133 ดำเนินการ
118 11 ธ.ค. 2561 นายธัชกร ยมโดม งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน คูน้ำหน้าบ้านอุดตัน บ้านอยู่ตรงข้ามมูลนิธิ ณ นคร (ร้านข้าวมันไก่แก้วโอชา ) รับเรื่อง
119 11 ธ.ค. 2561 นายอิทธิพัทธ์ เจริญสุข งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขอให้ทางเทศบาลดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 1 ดวง ที่ ซ.เอกนคร(ตรงข้ามร้านทุกอย่าง 10 บาท) แล้วเสร็จ
120 11 ธ.ค. 2561 นายทวีวุฒิ องอาจ งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอถังขยะพลาสติก จำนวน 3 ใบ วางที่ท้ายซอยธารามา (หน้าโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ) รับเรื่อง
ทั้งหมด 126 แถว : 26 หน้า : « Previous 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next »