รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
11 8 มิ.ย. 2563 นายพรเทพ วัฒนประพันธ์ การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ นายพรเทพ วัฒนประพันธ์ แจ้งตัดต้นไม้บ้านเลขที่ 85 ซ.ชลเฉนียน ถ.หลังพระธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (0935836397) ดำเนินการ
12 8 มิ.ย. 2563 นายธนวรรต เพชรานนท์ การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ 3 ต้น ในวิทยาลัยธุรกิจบันฑิต ซอยกะโรม 49 ดำเนินการ
13 8 มิ.ย. 2563 นายวิศรุต ทองขาว การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม่ปิดบังกล้องวงจรของเทศบาล 2 จุด สามแยกมะขามชุม (ลานกีฬาชุมชน)และอีกจุด บริเวณวงเวียนศรีทวี รับเรื่อง
14 5 มิ.ย. 2563 นายคณิทธิพล เปรมศริน การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไทรในคูน้ำ หน้าบ้านเลขที่ 324 ตรงข้ามร้านถ่ายเอกสาร ใกล้ร้านขนมจีนหลานน้าจุ้ย ดำเนินการ
15 5 มิ.ย. 2563 นายวัชชิระ ดีถนอม การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ นายวัชชิระ ดีถนอม แจ้งตัดต้นไม้บ้านเลขที่ 13/1 ซ.สุขเจริญ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (0957205506) ดำเนินการ
ทั้งหมด 258 แถว : 52 หน้า : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 52 Next »