รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
11 22 เม.ย. 2562 นายวงศ์พรรธน์ เลี้ยงสกุล การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นต่อแต ต้ไม้สูงพันสายไฟ ในศูนย์พิราบเก่า ซอยตูขา(0994529445) รับเรื่อง
12 22 เม.ย. 2562 นายจเร เร็วอุไร งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลไปซ่อมแซมไฟฟ้าจำนวน 1 ดวง ซอยแม่ม่วง ถ.ราชดำเนิน 53 อยู่กลางซอย (เข้าซอยไปประมาณ 50 เมตร แล้วเลี้ยวขวา หลังแรก ) เบอร์โทรติดต่อ 0817376782 แล้วเสร็จ
13 19 เม.ย. 2562 นายตาโอสข่าน มูลา ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลไปเปลี่ยนฝาท่อน้ำบริเวณหน้าร้านตาโอส ตรงข้าม มัสยิดท่าช้าง ทางไปตลาดหัวอิฐ เนื่องจากฝาท่อชำรุดอาจเกิดอุบัติเหตุได้ (ขอด่วน) (เบอร์โทรติดต่อ 0947867519) แล้วเสร็จ
14 18 เม.ย. 2562 นายประเสริฐ นาคประสิทธิื การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นหูกวาง 1 ต้น บริเวณหลังบ้านเลขที่ 2/93 ถ.พัฒนาการคูขวาง (77) ซ.บิ๊กเต้ ติดกับปั้มเอชโซ่ ก่อนถึงโฮมโปร 0864725442 ดำเนินการ
15 18 เม.ย. 2562 นายยงยุทธ พงชะติน การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลไปตัดต้นไม้จำนวนหลายต้น หลังอาคารพุทธสมาคม ใกล้ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (เบอร์โทรติดต่อ นายกพุทธสมาคม นางกาญจนา เรืองช่วย 0819788297) รับเรื่อง
ทั้งหมด 129 แถว : 26 หน้า : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 26 Next »