รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
176 4 ก.ย. 2562 นายฉัตรชัย ชัยยัน การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ลานกิ่งต้นโพธิ์ ที่ในวัดวังตะวันตก บริเวณหลังวัด 0960099245 ดำเนินการ
177 30 ส.ค. 2562 นายสมหมาย ทิพย์สุวรรณ งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน คูน้ำในซอยท่าโพธิ์ 2 อุดตัน เวลาฝนตก น้ำท่วมขัง น้ำไม่สามารถไหลลงคูเทศบาลได้ ชาวบ้านในซอยเดือดร้อน จึงขอให้ทางเทศบาลช่วยเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ด้วยความเร่งด่วน เนื่องจากได้เอาไม้แยงเข้าไปในท่อ พบว่าเป็นทรายเข้าไปอุดยุในท่อ 0899097631 รับเรื่อง
178 27 ส.ค. 2562 นายณรงค์ แก้วสิน การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล้กชุมชนการเคหะ 1 จำนวน 4 ต้น 0810801391 ดำเนินการ
179 22 ส.ค. 2562 นายสัญชัย ชุมภูนุช การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไทร ที่บ้านเลขที่ 60/30 ซอยเอกนคร โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในนครดีซี เพราะต้นไม้อยู่หลังตึก 0891968893 ดำเนินการ
180 21 ส.ค. 2562 นายธนพัฒน์ พิเชียรภักดี การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ต้นไม้เพื่อนบ้าน ลำต้นยื่นเข้ามาในรั้วบ้านของข้าพเจ้า จะขอให้ทางเทศบาลเข้าไปช่วยตัดต้นไม้ ที่ บริเวณบ้านเลขที่ 38 ถ.ชาววัง ต.ในเมือง สำนักงานทนายความจำนงค์ ภูมิสถิตย์ 0812703104 ดำเนินการ
ทั้งหมด 313 แถว : 63 หน้า : « Previous 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 41 63 Next »