รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
176 2 ม.ค. 2562 นายสมศักดิ์ สุพรรณพงศ์ งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เนืองจากไฟฟ้าสาธารณะติดๆ ดับๆ จำนวน 1 ดวง ปากซอยหมู่บ้านป่าไม้3 ถ.หลังวัดเเจ้ง แล้วเสร็จ
177 2 ม.ค. 2562 นายไตรรัตน์ มณีโชติ การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอความอนุเคราะหืตัดกิ่งต้นมะม่วงเนื่องจากขึ้นไปพันสายไฟฟ้า อยู่บริเวณซอยหลังโรงเรียนอนุบาลจังหวัด ดำเนินการ
178 2 ม.ค. 2562 นายอภิชัย วิทยากุล งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ท่อระบายนำ้หน้าบ้านอุตตัน 1001/5 ถกะโรม หน้าร้านข้าวหมกไก่ เพราะมีขยะอุดตันอยู่นำ้ไหลไม่ได้ รับเรื่อง
179 28 ธ.ค. 2561 นายวีรพงศ์ ขุนรัตน์ งานแจ้งเหตุถนนชำรุด อ้างถึง คำร้องวันที่ 17 ธ.ค.61 เนื่องพื้นถนนชำรุด พื้นด้านล่างถนนกลวงใกล้คูน้ำ ใกล้ปากซอย กระโรม 34 ใกล้อู๋เปี๊ยกกลการ จนท.ได้เข้าไปถมให้แล้วแต่ผ่านไปได้ 1 อาทิตย์ ถนนกลับมาทรุดตัวเหมือนเดิม แล้วเสร็จ
180 28 ธ.ค. 2561 นายธรรมนอง ละอองแก้ว งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ให้ไปเก็บกิ่งไม้ ใน ซอยประชาอุทิศ มี 2 จุด 1.ระหว่างอู่สมโชค 2.หน้าบ้านเลขที่ ตามแจ้ง 0862663133 รับเรื่อง
ทั้งหมด 205 แถว : 41 หน้า : « Previous 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Next »