รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
16 23 ธ.ค. 2562 นายธนชาติ มนตรีวัฒนา ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ฝาท่อชำรุด หน้าสำนักงานบังคับคดีนครศรีฯ 0625936594 แล้วเสร็จ
17 20 ธ.ค. 2562 นายจรัญชัย เต่าทอง การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นมะพร้าวหน้าบ้านเลขที่ 40/82 ซอยคูขวางพัฒนา ชุมชนคูวางเขต 2 (0812382995) ดำเนินการ
18 20 ธ.ค. 2562 นายสมบูรณ์ ประทปพรรณ งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอถังขยะ 2 ใบ ไปตั้งไว้ที่หน้าบ้านเลขที่ 12/11 ซ.ศรธรรมโศก 2 แยก 4 เนื่องจากถังขยะใบเก่า แตกชำรุด 0842947337 รับเรื่อง
19 20 ธ.ค. 2562 นายภัทรติพงษ์ วุฒิชัย การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ เนื่องจากต้นหมากแอนลงทับสายไฟบริเวณ ซอยต้นหว้า เข้าซอยไปอยู่ฝั่งขวามือ เป็นพื้นที่ว่างเปล่า ประมาณ 300-500 เมตร สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ดำเนินการ
20 20 ธ.ค. 2562 นายวิศรุต ทองขาว การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ที่บริเวณสี่แยกเบญจม เนื่องจากต้นไม้บังมุมกล้องวงจรปิด CCTV ของเทศบาล 0987056419 ดำเนินการ
ทั้งหมด 205 แถว : 41 หน้า : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 41 Next »