รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
16 1 เม.ย. 2562 นายสรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลไปตัดต้นไม้จำนวน 2 ต้น บริเวณข้างรั้ว บ้านเลขที่ 289/4 หมู่ที่ 2 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ (เบอร์โทรติดต่อ 0895891958) รับเรื่อง
17 21 มี.ค. 2562 นายไสว พรหมทอง งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลไปดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตันที่บ้านเลขที่ 1/246 ตลาดแม่พยอมซอย 4 (ห้องแถวขวามือสุดซอย)เบอร์โทรติดต่อ 0936566988 รับเรื่อง
18 15 มี.ค. 2562 นายชาตรี บัญชากุล งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าดับในซอยโรงพระ 108-109 หน้าบ้านเลขที่ตามที่อยู่ตามบัตร ดำเนินการ
19 15 มี.ค. 2562 นายยศกร อัครวัชรสิริภัท การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลไปตัดต้นกะท้อน จำนวน 1 ต้นที่บ้านเลขที่ 532/1 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง ตจ.นครศรีธรรมราช (โทรติดต่อ 0967921388) ดำเนินการ
20 15 มี.ค. 2562 นายยศกร อัครวัชรสิริภัท งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าภายในซอยทวดทอง 5 จำนวน 2 ดวง (บริเวณท้ายซอย) เบอร์โทรติดต่อ 0967921388 ดำเนินการ
ทั้งหมด 126 แถว : 26 หน้า : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 26 Next »