รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
21 19 ธ.ค. 2562 นายสมนึก สุวรรณทิพย์ ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ขอความอนุเคราะห์ซผ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ (ฝาปูนซีเมนต์) บริเวณซอยบ่ออ่าง 1 กลางซอย ประมาณ 3 จุด 0876221913 แล้วเสร็จ
22 19 ธ.ค. 2562 นายสันติ สนิทใจ งานฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ขอความอนุเคระห์ฉีดพ่นยุงลายเนื่องจากมียุงชุกชม ภายในชุมชนบุญพาสันติ บ้านเลขที่ 63/1 อยู่ติดถนนชลประทาน (หลังสีส้ม) ตรงข้ามทางเข้าเตียวฮะเฮ็ง 0638924226 รับเรื่อง
23 19 ธ.ค. 2562 นายวิศรุต ทองขาว งานแจ้งเหตุถนนชำรุด ถนนชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 321/54 ซ.เจริญสุข ถ.อ้อมค่าย (ประตูรั้วสีเขียว ข้างบ้านทรงไทย) 0987056419 ดำเนินการ
24 18 ธ.ค. 2562 นายเป็นสุข จันทวี การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นกระทอนพื้นที่ว่างเปล่า ในซอยชุมแสง (กะโรม 15) มุมถนนชุมแสง แยก3 ทางเข้าบ้าน สท.หนึ่ง 0815358359 ดำเนินการ
25 17 ธ.ค. 2562 นายเจริญ ขาวซัง การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดตนหมาก ที่บ้านเลขที่ 152/462 ซ.ประตูขาว 2 เบอร์โทรติดต่อ 0808874419 ดำเนินการ
ทั้งหมด 205 แถว : 41 หน้า : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 41 Next »