รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
21 15 มี.ค. 2562 นายชาตรี บัญชากุล งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าดับในซอยโรงพระ 108-109 หน้าบ้านเลขที่ตามที่อยู่ตามบัตร ดำเนินการ
22 15 มี.ค. 2562 นายยศกร อัครวัชรสิริภัท การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลไปตัดต้นกะท้อน จำนวน 1 ต้นที่บ้านเลขที่ 532/1 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง ตจ.นครศรีธรรมราช (โทรติดต่อ 0967921388) ดำเนินการ
23 15 มี.ค. 2562 นายยศกร อัครวัชรสิริภัท งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าภายในซอยทวดทอง 5 จำนวน 2 ดวง (บริเวณท้ายซอย) เบอร์โทรติดต่อ 0967921388 ดำเนินการ
24 14 มี.ค. 2562 นายธรรมนูญ อิสสระ งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เนื่องจากไฟแสงสว่าง ต้นที่2 ซอยก้าวหน้า 1/3 ชำรุด ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ติดตั้งขาโคมไฟพร้อมหลอดไฟใหม่ ดำเนินการ
25 14 มี.ค. 2562 นายยรรยง หิรัญบูรณะ การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลตัดต้นไม้ 1 ต้น เป็นต้นจำปี ในหมู่บ้านสยามธานี บ้านเลขที่ 565/41 โครงการ 1 ซอย 2 (บ้านพลตำรวจตรีทวีศักดิ์ สิวิไล)เบอร์โทรติดต่อ 0873838977 ดำเนินการ
ทั้งหมด 129 แถว : 26 หน้า : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 26 Next »