รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
21 14 มี.ค. 2562 นายธรรมนูญ อิสสระ งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เนื่องจากไฟแสงสว่าง ต้นที่2 ซอยก้าวหน้า 1/3 ชำรุด ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ติดตั้งขาโคมไฟพร้อมหลอดไฟใหม่ ดำเนินการ
22 14 มี.ค. 2562 นายยรรยง หิรัญบูรณะ การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลตัดต้นไม้ 1 ต้น เป็นต้นจำปี ในหมู่บ้านสยามธานี บ้านเลขที่ 565/41 โครงการ 1 ซอย 2 (บ้านพลตำรวจตรีทวีศักดิ์ สิวิไล)เบอร์โทรติดต่อ 0873838977 ดำเนินการ
23 13 มี.ค. 2562 นายปรัชญา สกุลแก้ว การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ 1 ต้น หน้าบ้านเลขที่ 31 ถ.เอเชีย ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีฯ (0829135279) ดำเนินการ
24 7 มี.ค. 2562 นายวิชัย แก้วขาว งานแจ้งเหตุถนนชำรุด ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลทำถนนคอนกรีตในซอยกะโรม 14 (เข้าไปในซอยย่อย 87/2 หรือซอยกอไผ่) เบอร์โทรติดต่อ 0830851423 ดำเนินการ
25 7 มี.ค. 2562 นายสุนันท์ โสมสุข งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอความอนุเคราะ์ให้ทางเทศบาลไปวางถังขยะที่ชุมชนหลังพระมหาธาตุ เนื่องจากถังขยะใบเก่าชำรุดโดยขอให้วาง 3จุด จุดละ 2 ใบ รับเรื่อง
ทั้งหมด 126 แถว : 26 หน้า : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 26 Next »