รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
26 13 มี.ค. 2562 นายปรัชญา สกุลแก้ว การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ 1 ต้น หน้าบ้านเลขที่ 31 ถ.เอเชีย ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีฯ (0829135279) ดำเนินการ
27 7 มี.ค. 2562 นายวิชัย แก้วขาว งานแจ้งเหตุถนนชำรุด ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลทำถนนคอนกรีตในซอยกะโรม 14 (เข้าไปในซอยย่อย 87/2 หรือซอยกอไผ่) เบอร์โทรติดต่อ 0830851423 ดำเนินการ
28 7 มี.ค. 2562 นายสุนันท์ โสมสุข งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอความอนุเคราะ์ให้ทางเทศบาลไปวางถังขยะที่ชุมชนหลังพระมหาธาตุ เนื่องจากถังขยะใบเก่าชำรุดโดยขอให้วาง 3จุด จุดละ 2 ใบ รับเรื่อง
29 6 มี.ค. 2562 นายชัชชัยชยันต์ ช่อสม งานฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลไปฉีดยาพ่นกำจัดยุงลายที่วัดวังตะวันตก ทั่วทั้งวัด (0960099245) รับเรื่อง
30 5 มี.ค. 2562 นายไพจิตร วงศ์วิชาติ การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลไปตัดต้นไม้ 2ต้น (ต้นใหญ๋) บริเวณข้างรั้วบ้านเลขที่ 122/9 ม.3 ซ.ประชาอุทิศ ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ (0897274544) ดำเนินการ
ทั้งหมด 129 แถว : 26 หน้า : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 26 Next »