รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
26 16 ธ.ค. 2562 นายมณเฑียร พิวัฒน์ การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ ที่ซอยประตูลอด ระหว่างสี่แยกไฟแดงศาลากลาง กับ ยกไฟแดงจรัสอาชีวะ ติดกับโบสถ์คริส 0641593952 ดำเนินการ
27 12 ธ.ค. 2562 นายสุรพล นราพงศ์ งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอให้เก็บกิ่งไม้ในรั้วบ้าน 2/1 ซ.ราชทัณฑ์ ถ.เสมาชัย 0835060878 รับเรื่อง
28 11 ธ.ค. 2562 นายสุพจน์ รัตนวงศ์ งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขอร้องเรียนเรื่องไฟฟ้าสาธารณะชำรุด เป็นเวลา 1 เดือน (4 ซ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช เสาที่ 3 จากปากซอย ) โทร.0898663914 แล้วเสร็จ
29 9 ธ.ค. 2562 นายสุรพล นราพงศ์ การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ในรั้วบ้าน 2/1 ซ.ราชทัณฑ์ ถ.เสมาชัย 0835060878 ดำเนินการ
30 9 ธ.ค. 2562 นาย อดิศร ใบมิเด็น งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าสาสาธารณะดับ หลอดเสื่อมสภาพ ซ.สมบูรณ์ ต.ท่าช้าง จำนวน 1หลอด 0901765260 แล้วเสร็จ
ทั้งหมด 205 แถว : 41 หน้า : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 41 Next »