รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
31 30 มี.ค. 2563 นายสุริยะ เกิดมงคล งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าดับในซอยหน้าแขวง แยกซอยอยู่สบาย ต้นที่ 3 โทร 0887539592 แล้วเสร็จ
32 27 มี.ค. 2563 นายณรงค์ นิลวดี งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน แจ้งท่อระบายนำ้หน้าบ้านอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็น เป็นเวลานาน นำ้เอ่อ นองออกมาทุกวัน รบกวนทางเทศบาลเข้ามาจัดการแก้ไขด้วยครับ GPS. https://maps.app.goo.gl/Q5NtHqWcM6yrgHQS8 รับเรื่อง
33 26 มี.ค. 2563 นายณรงค์ นิลวดี งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน แจ้งท่อระบายนำ้หน้าบ้านอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็น เป็นเวลานาน นำ้เอ่อ นองออกมาทุกวัน แจ้งไปตั้งแต่วันที่16 มี.ค.2563 โทรไป1รอบ/0876333866 รับเรื่อง
34 17 มี.ค. 2563 นายสุภัทร์ ศรีทองนาก งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ดูดท่อระบายน้ำที่ ด้านข้างตึกห้องแถว เลขที่127และ133 เนื่องจากคูระบายน้ำอุดตัน ใกล้ร้านขนมจีนหวันเย็น ฝั่งซ้ายมือ ถ.ศรีธรรมโศก 0819166227 รับเรื่อง
35 16 มี.ค. 2563 นายณรงค์ นิลวดี งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน แจ้งท่อระบายนำ้หน้าบ้านอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็น เป็นเวลานาน นำ้เอ่อ นองออกมาทุกวัน รบกวนทางเทศบาลเข้ามาจัดการแก้ไขด้วยครับ รับเรื่อง
ทั้งหมด 258 แถว : 52 หน้า : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 52 Next »