รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
36 21 ก.พ. 2562 นายยงยุทธ เจริญวงศ์ งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอให้เก็บเศษวัสดุที่มาจากพายุปาบึก ในบริเวณโรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง รับเรื่อง
37 20 ก.พ. 2562 นายปฐมพงศ์ ไสลรัตน์ งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าดับบนถนนชลประทานสี่ขวาหลายดวง บริเวณชุมชนทุ่งจีน 2 ดำเนินการ
38 20 ก.พ. 2562 นายทฤษฏิ์พนธ์ ริภาภณพัฒน์ งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลไปติดตั้งไฟส่องถนนบริเวณระหว่างโรงน้ำแข็งกับโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาเนื่องจากถนนมืด (0862329363) แล้วเสร็จ
39 20 ก.พ. 2562 นายสุชา ชูแก้ว งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลไปเก็บขยะบริเวณข้างวัดศรีทวี เป็นกิ่งไม้ใบไม้ประมาณ 2 กอง หน้าบ้านหมอบัญชา พงษ์พาณิช(0612482655) รับเรื่อง
40 18 ก.พ. 2562 นายวราห์ สุขโข งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลไปเก็บกิ่งไม้บริเวณฟุตบาทริมถนนหน้าบ้าน ติดกับเซเว่นทางเข้าถนนราชนิคม0840568809 รับเรื่อง
ทั้งหมด 126 แถว : 26 หน้า : « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 26 Next »