รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
36 12 มี.ค. 2563 นายสุริยะ เกิดมงคล งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าดับ ปากซอยเนียนอุทิศซ้ายมือ (เข้าทางซอยหน้าแขวง) 0887539592 (สำนักการช่าง ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ไม่พบหลอดไฟฟ้าที่ดับ ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ) ไม่สามารถดำเนินการได้
37 11 มี.ค. 2563 นายณรงค์ นิลวดี ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ท่อระบายตันที่หน้าตึกทุกวัน ในฤดูแล้ว ไม่มีฝนตกนำ้ท่วมขัง มีนำ้ล้นออกมา ส่งกลิ่นเหม็นมาก (ได้แจ้งให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว) ไม่สามารถดำเนินการได้
38 11 มี.ค. 2563 นายวิศรุต ทองขาว การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้บริเวณ ยูเทิร์นตรงข้ามโรงเรียนเบญจม (มาจากทางสี่แยกเบญจม) เนื่องจากปิดบังกล้องวงจรปิดของเทศบาลนครศรีฯ 0987056419 ดำเนินการ
39 11 มี.ค. 2563 นายสมศักดิ์ สุพรรณพงศ์ ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ฝาท่อชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 29/1 ถ.หลังวัดแจ้ง (ซอยหมู่บ้านป่าไม้ 3) 0998106842 (สำนักการช่าง ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ฝาท่อระบายน้ำอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ) แล้วเสร็จ
40 5 มี.ค. 2563 นายสมนึก สุวรรณทิพย์ ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ฝาท่อชำรุดหล่นลงไปในคูน้ำ 2 ฝา ที่บริเวณ ซอยบ่ออ่าง 1 กลางซอย 0876221913 แล้วเสร็จ
ทั้งหมด 258 แถว : 52 หน้า : « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 52 Next »