รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
36 25 ก.พ. 2562 นายธีรพล ช้างกลาง การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลไปดำเนินการตัดต้นมะขามจำนวน 3 ต้น ที่โรงเรียนเสมาเมือง (หลังโรงอาหาร) เนื่องจากอยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้าเเรงสูง รับเรื่อง
37 25 ก.พ. 2562 นายสมพร หล่อสิทธิ์ งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลไปเก็บเศษกิ่งไม้บริเวณถนนราชดำเนิน ซอยหมอพจน์ ระหว่างไปรษณีย์ กับปศุสัตว์(ผสมเทียม) สุดซอยหน้าร้านลองแล ประมาณ 2 กอง(0835504094) รับเรื่อง
38 21 ก.พ. 2562 นายวิรัตน์ เจริญกุล การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลตัดต้นไม้ข้างศูนย์เด็กเล็กวัดบุญนารอบ ต้นไทร 1 ต้น ซึ่งทับหลังคาบ้านอยู่ด้านหนึ่ง (0817282337) ดำเนินการ
39 21 ก.พ. 2562 นายยงยุทธ เจริญวงศ์ งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอให้เก็บเศษวัสดุที่มาจากพายุปาบึก ในบริเวณโรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง รับเรื่อง
40 20 ก.พ. 2562 นายปฐมพงศ์ ไสลรัตน์ งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าดับบนถนนชลประทานสี่ขวาหลายดวง บริเวณชุมชนทุ่งจีน 2 ดำเนินการ
ทั้งหมด 129 แถว : 26 หน้า : « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 26 Next »