รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
41 2 มี.ค. 2563 นายนเรนทร ผอมดำ งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอถังขยะ 1 ใบ วางหน้าบ้านเลขที่14/4 ซร่วมบุญ ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 0980275827 รับเรื่อง
42 24 ก.พ. 2563 นายวงศ์ศักดิ์ นิยมวรรณ งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าดับ 3 ดวง ในซ.ข้างนครเลควิว ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง 0855956467 แล้วเสร็จ
43 20 ก.พ. 2563 นายประเสริฐ ชุมภูแดง งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 145 หัวสะพานคลองห้วย ต.โพธิ์เสด็จ 0895930505 แล้วเสร็จ
44 17 ก.พ. 2563 นายสุริยะ เกิดมงคล งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่ 2/20 ซ.หน้าแขวง (แยกซ.อยู่สบาย) พึ่งเปลี่ยนหลอดไฟไปไม่กี่วันแต่ไฟฟ้าช๊อตไฟไม่ติดอีกแล้ว 0887539592 แล้วเสร็จ
45 17 ก.พ. 2563 นายธรรมนูญ ศรีอนันต์ งานฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดยุง เนื่องจากมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก ที่บ้านเลขที่ 458 ถ.เทวบุรี บ้านติดถนนใกล้ทางเข้าสวนหลวง ร.9 เบอร์โทรติดต่อ 0892915444 รับเรื่อง
ทั้งหมด 258 แถว : 52 หน้า : « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 52 Next »