รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 29 มิ.ย. 2563 นายนราวิชญ์ พรหมณา งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ให้ดูดทรายในท่อระบายน้ำบริเวณในซอยสามัคคีทั้งซอย เนื่องจากมีทรายไปกองอยู่ในคูน้ำ รับเรื่อง
2 29 มิ.ย. 2563 นายนราวิชญ์ พรหมณา งานฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ขอให้ฉีดยุงลายในโรงเรียนปริ๊นพิทยานุสรณ์ ตรงข้ามห้างแมคโค รับเรื่อง
3 25 มิ.ย. 2563 นายวรัทกฤศ อุ่ยตระกูล งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ให้ดูดท่อระบายน้ำ ที่บ้านเลขที่ 26 ซ.แม่อ่างทอง1 เนื่องจากท่อน้ำทิ้งในบ้านไม่สามารถระบายออกมาลงท่อเทศบาลได้ รับเรื่อง
4 24 มิ.ย. 2563 นายยงยุทธิ์ ขวัญตาล ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ฝาท่อระบายบนถนนน้ำชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 74/71 ซ.เจริญสุข ถ.ท่าโพธิ์ ใกล้ห้างทองแม่กานดา ดำเนินการ
5 19 มิ.ย. 2563 นายพีรพันธ์ พูลภิญโญ การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ หน้าบ้านเลขที่ 7 ซ.ลำเหมือง(ซอยหลังโรงเรียนอนุบาลลูกรัก) ดำเนินการ
ทั้งหมด 258 แถว : 52 หน้า : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 52 Next »