รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 25 พ.ค. 2563 นายอดิศร รัญจวน การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นแต่งกิ่งต้นเทียน บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า ในซอยสุธรรมวิถี (หลังวัดใหญ่ชัยมงคล) รับเรื่อง
2 25 พ.ค. 2563 นายวสันต์ โพธิ์ทอง งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 37/1 ซอยทุ่งจีน3 รับเรื่อง
3 25 พ.ค. 2563 นายภิรมย์ มากทอง การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นอินทนิน หน้าบ้านเลขที่ 67/7 ซอยข้างโรงเรียนเบญจม รับเรื่อง
4 19 พ.ค. 2563 นายทำนอง สว่างวงศ์ การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นเฟื่องฟ้าที่วินมอเตอร์ไซด์ปากซอยพานยม 0865972530 ดำเนินการ
5 18 พ.ค. 2563 นายนิวัตร ชูแสง งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่20/2 ซ.เจริญพร ถ.เทวบุรี (ตรวจสอบแล้วไม่พบหลอดดับ) ไม่สามารถดำเนินการได้
ทั้งหมด 243 แถว : 49 หน้า : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 49 Next »