รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ร้องเรียน ร้องทุกข์ แยกตามสำนัก/กอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช


รายการร้องเรียน ร้องทุกข์ แยกตามสำนัก/กอง 5 เรื่องล่าสุด

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 30 มิ.ย. 2563 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นชมพู่ 2 ต้นที่ในรั้วบ้านเลขที่ 634/2 ซอยคุณลุงปลื้ม หน้าโรงพยาบาลเทศบาลติดกับปั้มเชลล์ รับเรื่อง
2 26 มิ.ย. 2563 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ที่ บ้านเลขที่ 3 บ้านเลขที่ 5 บ้านเลขที่ 22 ในซอยศรีธรรมโศก5 รับเรื่อง
3 26 มิ.ย. 2563 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ที่บ้าเลขที่ 5/12 ถ.มะขามชุม บ้านหลังสีฟ้าหลังโรงเรียนศรีธรรมราชตึกที่สร้างใหม่ รับเรื่อง
4 24 มิ.ย. 2563 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ใน ซอยมงคลเพ็ชร 65/1 ถ.พัฒนาการคูขวาง ตรงข้ามโรงเรียนบ้านเด็ก รับเรื่อง
5 22 มิ.ย. 2563 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้หลังบ้านเลขที่ 164 ถ.พัฒนาการทุ่งปรัง (หน้าวัดโคกธาตุ-ริมคลองหัวสะพานร้านขายแตงโม) รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 29 มิ.ย. 2563 งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ให้ดูดทรายในท่อระบายน้ำบริเวณในซอยสามัคคีทั้งซอย เนื่องจากมีทรายไปกองอยู่ในคูน้ำ รับเรื่อง
2 29 มิ.ย. 2563 งานฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ขอให้ฉีดยุงลายในโรงเรียนปริ๊นพิทยานุสรณ์ ตรงข้ามห้างแมคโค รับเรื่อง
3 25 มิ.ย. 2563 งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ให้ดูดท่อระบายน้ำ ที่บ้านเลขที่ 26 ซ.แม่อ่างทอง1 เนื่องจากท่อน้ำทิ้งในบ้านไม่สามารถระบายออกมาลงท่อเทศบาลได้ รับเรื่อง
4 16 มิ.ย. 2563 งานจับสุนัขจรจัด ในบริเวณซอยท่านร่ม มีแมวจรจัด และแมวที่มีเจ้าของแต่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ออกลูกหลานเต็มไปหมด ขี่เยี่ยวบนถนน เข้ามาอึในบ้านของคนอื่น ส่งกลิ่นเหม็น สกปรกไปทั่ว รบกวนช่วยแจ้งเจ้าของทำการแก้ไข หรือนำแมวเหล่านั้นไปทำหมันด้วยค่ะ รับเรื่อง
5 16 มิ.ย. 2563 งานฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ที่ชุมชนคูขวางเขต 2 หน้าอนามัยศูนย์คูวาง รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ