รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ร้องเรียน ร้องทุกข์ แยกตามสำนัก/กอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช


รายการร้องเรียน ร้องทุกข์ แยกตามสำนัก/กอง 5 เรื่องล่าสุด

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 4 มิ.ย. 2566 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอให้ตัดต้นไม้หน้ารั้วบ้านเลขที่ 12/16 ซ.ดำรงค์อุทิศ ถ.ปากนคร ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 คือต้นจำปาและต้นชบา เนื่องจากลมพัดแรงไปโดนสายไฟ รับเรื่อง
2 4 มิ.ย. 2566 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้หน้ารั้วเป็นต้นจำปาและต้นชบาเนื่องจากลมพัดแรงและไปโดนสายไฟ รับเรื่อง
3 30 พ.ค. 2566 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ให้ตัดต้นไม้ข้างบ้าน31 ซ.มิตรสัมพันธ์ ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้นขนุน1 ต้น ต้นมะม่วง 1ต้นใหญ่เนื่องจากกลัวลมพัดพาดสายไฟ 0899718321 รับเรื่อง
4 25 พ.ค. 2566 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ให้เจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้ ที่7/3 ซ.หอไตร 3 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 หน้าบ้านบนฟุตบาธ มีป้ายหน้าบ้านเป็นป้ายเลขที่ ต้นไม้ขนาดใหญ่ 5 ต้น 0862692848 รับเรื่อง
5 15 พ.ค. 2566 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ที่บ้านเลขที่ 55/14ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวังเนื่องจาก ต้นไม้ยื่นออกมาที่หลังคาเศษใบไม้หล่นบนหลังคา ตอนมีลมพัดใบไม้พัดเข้าร้าน ต้องกวาดวันละหลายๆรอบโทร.0874634373 รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 1 มิ.ย. 2566 งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หลอดไฟสาธารณะชำรุดบริเวณหน้าบ้านเลขที่1 ซ.ศรีรัตน์ ถ.พัฒนาการคูขวาง รับเรื่อง
2 15 ก.พ. 2566 งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้รกยื่นมาเสียดสีและรั้งกับสายสายไฟอาจทำให้สายขาดและเสาล้มได้ บริเวณในซอยดอนโพธิ์ ตรงข้ามร้านน้ำโกร้อก รับเรื่อง
3 15 ก.พ. 2566 ซ่อมแซมทางเท้า ตีเส้นขาวแดงปากทางเข้าออกศูนย์สาธิตบริการและสสจ.นครศร๊ธรรมราช รับเรื่อง
4 7 ก.พ. 2566 งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หลอดไฟฟ้าบริเวณกลางซอย สิทธิศักดิ์ ตรงสามแยก หลอดไฟชำรุด รับเรื่อง
5 23 ม.ค. 2566 งานแจ้งเหตุถนนชำรุด ถนนตรงสี่แยกประตูชัย ติดกับร้านพรไพศาล มีเศษปูนแตก พื้นถนนไม่เรียบ เวลาทำความสะอาดหน้าบ้านจะมีนำ้ขังตลอด เวลาจะเอารถเข้าบ้านต้องใช้กระดาษมารองก่อนขับรถเข้าบ้าน รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 2 มิ.ย. 2566 งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอถังขยะวางหน้าบ้านเลขที่23/17 ซ.ต้นหว้า ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชซอยต้นหว้า6/2 ขอถังขยะใบ รับเรื่อง
2 29 มิ.ย. 2564 งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอถังขยะ 3ใบ วางไว้หน้าบ้านเลขที่ 151/137 กลางซอยซอยพะเนียด 3 เนื่องจากถังใบเก่าแตกชำรุด รับเรื่อง
3 28 มิ.ย. 2564 งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอถังขยะ1 ใบ วางบริเวณตรงข้ามหลังวัดบูรณาราม (หน้าร้านเสริมสวย) รับเรื่อง
4 26 มิ.ย. 2564 งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ บริเวณชุมชนหน้าสถานีรถไฟเขตนอกโคกซอย8 เดิมทีมีถังขยะแต่ตอนนี้ไม่มีถังขยะเนื่องจากชำรุด ทำให้เกิดการทิ้งขยะกองไว้บริเวณหน้าปากซอย ส่งกลิ่นเหม็นมีแมลงวันตอมและมีสุนัขมารื้อเศษอาหารทำให้ทัศนียภาพไม่น่ามอง จึงร้องเรียนมาเพื่อขอถังขยะค่ะ รับเรื่อง
5 25 มิ.ย. 2564 เหตุรำคาญ มีสุนัขจรกับแมวจรมาเกิดในบริเวณ ก่อความรำคาญแหละมีรับผึ้งหัวเสืออยู่บริเวณทางเข้าบ้าน รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 28 ต.ค. 2565 น้ำขุ่นแดง น้ำประปาขุ่นแดง รูปที่แนบเป็นไส้กรองน้ำที่ล้างโคลนออกแล้ว สภาพก่อนล้างจะมีโคลนพอกหนา ซึ่งไม่ใช่ทุกบ้านจะมีกำลังซื้อไส้กรองมาติดตั้งได้ เฉพาะไส้กรองราคา 1690 ต้องเปลี่ยนทุก 6 เดือน ล้างทุก 3 เดือน อยากให้ช่วยแก้ไขคุณภาพน้ำและท่อส่งด้วย รับเรื่อง
2 10 ก.ย. 2565 รับแจ้งท่อรั่ว ท่อน้ำประปา รั่ว ที่หน้าหอ ทนุอพารท์เมนต์ ซอยคอกวัว รับเรื่อง
3 29 ส.ค. 2565 รับแจ้งท่อรั่ว น้ำประปารั่ว หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สี่แยกหัวถนน เป็นท่อเมนรอยต่อริมถนน/ฟุตบาทใต้หม้อแปลงไฟฟ้าครับ รับเรื่อง
4 15 ส.ค. 2565 รับแจ้งท่อรั่ว ขอให้ย้ายมิเตอร์ปะปาของบ้านพัก รับเรื่อง
5 4 ก.ค. 2565 น้ำประปาไม่ไหล น้ำปะปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 7/15 รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ