รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ร้องเรียน ร้องทุกข์ แยกตามสำนัก/กอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช


รายการร้องเรียน ร้องทุกข์ แยกตามสำนัก/กอง 5 เรื่องล่าสุด

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 24 มิ.ย. 2565 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ที่บ้านเลขที่ 632 ถ.ราชดำเนิน (ปั้มบางจาก ตรงข้าม รพ.เทศบาล)โทร.0858135700/075-356511 รับเรื่อง
2 24 มิ.ย. 2565 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ที่บ้านเลขที่ 7 ซ.ก้าวหน้า2 ถ.นคร-ปากพนัง โทร.0864982630 รับเรื่อง
3 23 มิ.ย. 2565 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ที่ ซอย92 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช (ถ้าเข้าทางถนนพัฒนาการคูขวาง92 จะอยู่ต้นซอย ซ้ายมือ อยู่ในรั้วของ 92 แมนชั่น เป็นต้นมะม่วง 1 ต้น เป็นต้นใหญ่ 0945454466) รับเรื่อง
4 8 มิ.ย. 2565 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ที่บ้านเลขที่ 16 ถ.หลังวัดสวนป่าน โทร.0910436758 รับเรื่อง
5 26 พ.ค. 2565 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ที่บ้านเลขที่ 21/11 ปากซอย4 หมู่บ้านลัคกี้โฮม ถ.พัฒนาการคูขวาง โทร.0891417164 รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 30 พ.ค. 2565 ซ่อมแซมทางเท้า ร้าขายอะไหล่ วางของล้ำเขตทาง ปิดบังสายตาเวลาออกหมู่บ้านเดอะวิลเลจ สะพานยาว มองไม่เห็นรถ อันตรายมาก!(เรื่องค้างตั้งแต่9กพ.65) รับเรื่อง
2 29 พ.ค. 2565 งานแจ้งเหตุถนนชำรุด แจ้งเรื่องถนนชำรุดซอยกะโรม 41 เป็นครั้งที่ 4 (ทางนี้ 2 ครั้ง และที่เทศบาล 1 ครั้ง)แจ้งว่ารับเรื่อง ดำเนินการ แต่ไม่ได้ดำเนินการจริง ควรแจ้งให้ทราบด้วยว่าจะทำหรือไม่ทำ รับเรื่อง
3 29 พ.ค. 2565 งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ แจ้งไฟฟ้าดับกลางซอยกะโรม 41 รับเรื่อง
4 25 พ.ค. 2565 งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หลอดไฟฟ้าส่องแสงสว่างที่ติดตั้งไว้กับเสาไฟฟ้าต้นที่ 3ถัดจากปากซอยมีเหตุขัดข้องหลอดไฟไม่ติด จำนวน 1 ดวง รับเรื่อง
5 12 พ.ค. 2565 งานแจ้งเหตุถนนชำรุด มีการทมถนนแล้วน้ำขังหน้าบ้านไม่มีทางน้ำระบาย และตอนนี้เอาดินมาถมปิดทางเพิ่มอีกเพื่อทำทีจอดรถ บนถนน อีก ซอยกะโรม 46 แจ้งมาแล้ว 2 รอบ ไม่ได้รับการแก้้ไข รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 24 มิ.ย. 2565 งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ เก็บกิ่งไม้ในรั้วที่บ้านเลขที่ 16 ถ.หลังวัดสวนป่าน โทร.0910436758 รับเรื่อง
2 29 มิ.ย. 2564 งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอถังขยะ 3ใบ วางไว้หน้าบ้านเลขที่ 151/137 กลางซอยซอยพะเนียด 3 เนื่องจากถังใบเก่าแตกชำรุด รับเรื่อง
3 28 มิ.ย. 2564 งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอถังขยะ1 ใบ วางบริเวณตรงข้ามหลังวัดบูรณาราม (หน้าร้านเสริมสวย) รับเรื่อง
4 26 มิ.ย. 2564 งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ บริเวณชุมชนหน้าสถานีรถไฟเขตนอกโคกซอย8 เดิมทีมีถังขยะแต่ตอนนี้ไม่มีถังขยะเนื่องจากชำรุด ทำให้เกิดการทิ้งขยะกองไว้บริเวณหน้าปากซอย ส่งกลิ่นเหม็นมีแมลงวันตอมและมีสุนัขมารื้อเศษอาหารทำให้ทัศนียภาพไม่น่ามอง จึงร้องเรียนมาเพื่อขอถังขยะค่ะ รับเรื่อง
5 25 มิ.ย. 2564 เหตุรำคาญ มีสุนัขจรกับแมวจรมาเกิดในบริเวณ ก่อความรำคาญแหละมีรับผึ้งหัวเสืออยู่บริเวณทางเข้าบ้าน รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 7 มิ.ย. 2565 รับแจ้งท่อประปาแตก ช่างเทศบาลทิ้งวัสดุปูน ตรงที่ดินแปลง1348 โครงการเดินท่อประปา ถศรีธรรมราช ตรงข้ามซอยศรีราชา แจ้งเทศบาลคุณศักดิ์เมื่อ25 พ.ค.65 ได้คุยกับช่างป้อม(คุณอมร)เมื่อ26 พ.ค.65 รับทราบและจะแก้ไขในวันที่4-5 มิย.65 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการค่ะ รับเรื่อง
2 22 เม.ย. 2565 น้ำขุ่นแดง น้ำประปาสีขุ่นแดงมาก เมื่อทิ้งไว้ในถัง จะตกตะกอนเป็นโคลนที่ก้นถังไม่ทราบ ระบบกรองมีปัญหา หรือท่อมีปัญหา รบกวนทางสำนักประปาแก้ไขด้วย (น้ำไม่ได้ใช้ฟรีครับ ชำระค่าบริการเหมือนกัน) รับเรื่อง
3 22 เม.ย. 2565 น้ำประปาไม่ไหล แจ้งเหตุน้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ซอยโรงพิมพ์รัตนโสภณ (เข้าซอยแล้วเลี้ยวขวา) น้ำประปาไหลเป็นบางเวลา โดยผู้ใช้น้ำได้มีการขยายท่อแล้วเป็นขนาด 1 นิ้ว รบกวนให้ทางประปามาตรวจสอบด้วย รับเรื่อง
4 18 ก.พ. 2565 รับแจ้งท่อรั่ว ท่อน้ำประปาแตกในท่อระบายน้ำอยู่เลยแยกประตูลอดมาทางวัดบุญนารอบประมาณ100เมตรติดกับร้านกล้องวงจรปิด รับเรื่อง
5 28 ธ.ค. 2564 น้ำขุ่นแดง แจ้งเหตุน้ำประปาขุ่นแดง ภาพที่แนบเป็นไส้กรองน้ำใช้จะพบว่ามีโคลนเกาะติดไส้กรองหนามาก อยากให้ทางสำนักงานประปาแก้ไขด้วย ขอบคุณครับ รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ