123

ร้องเรียน ร้องทุกข์ แยกตามสำนัก/กอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช


รายการร้องเรียน ร้องทุกข์ แยกตามสำนัก/กอง 5 เรื่องล่าสุด

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 19 ม.ค. 2567 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ต้นไม้ใหญ่บริเวณหน้าสำนักงาน มีสภาพผุกร่อน กิ่งก้านร่วงหล่น หากเกิดลมพัดแรงอาจทำให้โค่นล้ม กระทบสายไฟแรงสูงและสิ่งก่อสร้างได้ รับเรื่อง
2 8 ม.ค. 2567 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอให้ตัดกิ่งไม้ที่ล้ำเข้ามาในจวนผู้ว่า ซึ่งทำให้กิ่งหักโค่นใส่หลังคาเสียหาย ต้นไม้อยู่ในเขตเทศบาลริมคลองหน้าเมือง แต่กิ่งล้ำเข้ามาในจวน รับเรื่อง
3 25 ต.ค. 2566 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ หน้าบ้านเลขที่35 ซ.ศรีธรรมโศก1 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (ต้นมะม่วงขึ้นอยู่หน้าประตูรั้วขึ้นติดกับเสาไฟ ยอดไม้จะพันกับเสาไฟ) รับเรื่อง
4 24 ต.ค. 2566 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ให้ตัดและรานกิ่งที่ 74/9 และ74/16 อยู่ติดกัน ซอยเจริญสุข ถนนท่าโพธิ์ ต.ท่าวังอ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชเข้าซอยเจริญสุขประมาณ 20 เมตรเลี้ยวซ้ายซอยแรกบ้านหลังสีฟ้า 0640192374 รับเรื่อง
5 19 ต.ค. 2566 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ให้ตัดต้นไม้ต้นไม่ใหญ่มากต้นมะม่วงที่ ในหมู่บ้านการเคหะซอย1 ซอยย่อย1/3 ห่างจากหน้าบ้าน4/67 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ประมาณ 10 เมตร 0840514836 รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 8 ม.ค. 2567 ซ่อมแซมทางเท้า ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมฟุตบาทรอบศาลากลางจังหวัดที่ชำรุด ซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชน รับเรื่อง
2 19 ธ.ค. 2566 งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าบนถนนเสีย ตรงคอสะพานเปิดท้ายท่าเรียน รับเรื่อง
3 26 ต.ค. 2566 งานแจ้งเหตุถนนชำรุด -ขอความอนุเคราะห์ล้างพื้นโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ณ อาคารเอนกประสงค์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ช่วงเช้า เพื่อทำความสะอาดพื้นลานเอนกประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอม 2 ปีการศึกษา 2566 รับเรื่อง
4 1 ก.ค. 2566 ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ขอสนับสนุนรถขุด JCB เพื่อขุดลอกวัสพีชขวางทางระบายน้ำ รับเรื่อง
5 1 มิ.ย. 2566 งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หลอดไฟสาธารณะชำรุดบริเวณหน้าบ้านเลขที่1 ซ.ศรีรัตน์ ถ.พัฒนาการคูขวาง รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 29 มิ.ย. 2564 งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอถังขยะ 3ใบ วางไว้หน้าบ้านเลขที่ 151/137 กลางซอยซอยพะเนียด 3 เนื่องจากถังใบเก่าแตกชำรุด รับเรื่อง
2 28 มิ.ย. 2564 งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอถังขยะ1 ใบ วางบริเวณตรงข้ามหลังวัดบูรณาราม (หน้าร้านเสริมสวย) รับเรื่อง
3 26 มิ.ย. 2564 งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ บริเวณชุมชนหน้าสถานีรถไฟเขตนอกโคกซอย8 เดิมทีมีถังขยะแต่ตอนนี้ไม่มีถังขยะเนื่องจากชำรุด ทำให้เกิดการทิ้งขยะกองไว้บริเวณหน้าปากซอย ส่งกลิ่นเหม็นมีแมลงวันตอมและมีสุนัขมารื้อเศษอาหารทำให้ทัศนียภาพไม่น่ามอง จึงร้องเรียนมาเพื่อขอถังขยะค่ะ รับเรื่อง
4 25 มิ.ย. 2564 เหตุรำคาญ มีสุนัขจรกับแมวจรมาเกิดในบริเวณ ก่อความรำคาญแหละมีรับผึ้งหัวเสืออยู่บริเวณทางเข้าบ้าน รับเรื่อง
5 24 มิ.ย. 2564 งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอถังขยะ 2 ใบตั้งไว้ หน้าบ้านเลขที่ 88 ถ.เอเชีย ติดกับร้านทวดทองคอนกรีตเนื่องจากถังใบเก่าแตกชำรุด รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 23 ก.พ. 2567 รับแจ้งท่อรั่ว ท่อน้ำประปา เเตก รั่วซึมตลอดเวลา เป็นระยะเวลา 1 เดือน รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 5 ก.ค. 2566 ขอใช้พื้นทีจัดนิทรรศการหอศิลป์ร่วมสมัยฯ a รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ