รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
526 11 ธ.ค. 2561 นายพงศธรณ รัตนสมบูรณ์ งานฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ขอให้ทางเทศบาลดำเนินการฉีดพ่นยากำจัดยุงที่ร้านดอกจูด บ้านเลขที่ 86/30 ถ.ปากนคร ต.คลัง รับเรื่อง
527 11 ธ.ค. 2561 นายอนุชา บุญเต็ม การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอให้ทางเทศบาลดำเนินการตัดต้นไม้(ต้นเฟื่องฟ้า)ที่บริเวณสี่แยกไฟแดงพุทธภูมิ บ้านหัวมุม ดำเนินการ
528 11 ธ.ค. 2561 นายอนุชา บุญเต็ม การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอให้ทางเทศบาลดำเนินการตัดต้นมะพร้าวซึ่งเอนติดกับสายไฟฟ้า จำนวน 1 ต้น ที่บ้านเลขที่ 95/1 หลังโรงเรียนวัดพระธาตุ ปากซอยเป็นร้านสอนดนตรี ดำเนินการ
529 7 ธ.ค. 2561 นายจรูญ คงแป้น งานแจ้งเหตุถนนชำรุด ขอให้ทางเทศบาลดำเนินการซ่อมแซมถนนโดยการถมหินคลุก ซ.ศรีประไพ หลังบ.วิริยะประกันภัย สี่แยกไฟแดงประตูลอด แล้วเสร็จ
530 4 ก.ย. 2548 นายสมชาย ช่วยพนัง งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลไปซ่อมเเซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ซ.รื่นฤดี (ซอยตัน) จำนวน 3 ดวง เนื่องจากไฟฟ้าสาธารณะไม่ติด (0866845061) แล้วเสร็จ
ทั้งหมด 530 แถว : 106 หน้า : « Previous 1 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 » Next