รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
591 7 ธ.ค. 2561 นายจรูญ คงแป้น งานแจ้งเหตุถนนชำรุด ขอให้ทางเทศบาลดำเนินการซ่อมแซมถนนโดยการถมหินคลุก ซ.ศรีประไพ หลังบ.วิริยะประกันภัย สี่แยกไฟแดงประตูลอด แล้วเสร็จ
592 4 ก.ย. 2548 นายสมชาย ช่วยพนัง งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลไปซ่อมเเซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ซ.รื่นฤดี (ซอยตัน) จำนวน 3 ดวง เนื่องจากไฟฟ้าสาธารณะไม่ติด (0866845061) แล้วเสร็จ
ทั้งหมด 592 แถว : 119 หน้า : « Previous 1 ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 » Next