123

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
616 11 ธ.ค. 2561 นายทวีวุฒิ องอาจ งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอถังขยะพลาสติก จำนวน 3 ใบ วางที่ท้ายซอยธารามา (หน้าโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ) ดำเนินการ
617 11 ธ.ค. 2561 นายทวีวุฒิ องอาจ งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขอเพิ่มจุดไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 จุดที่ ปากซอยถนนราชดำเนิน 61(หน้า ร.ร.วัดพระมหาธาตุ) และขอให้ทางเทศบาลดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 หลอด บริเวณกลางซอย(หน้า ร.ร.วัดพระมหาธาตุ) กลางซอย 61 ไม่สามารถดำเนินการได้
618 11 ธ.ค. 2561 นายพงศธรณ รัตนสมบูรณ์ งานฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ขอให้ทางเทศบาลดำเนินการฉีดพ่นยากำจัดยุงที่ร้านดอกจูด บ้านเลขที่ 86/30 ถ.ปากนคร ต.คลัง รับเรื่อง
619 11 ธ.ค. 2561 นายอนุชา บุญเต็ม การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอให้ทางเทศบาลดำเนินการตัดต้นไม้(ต้นเฟื่องฟ้า)ที่บริเวณสี่แยกไฟแดงพุทธภูมิ บ้านหัวมุม ดำเนินการ
620 11 ธ.ค. 2561 นายอนุชา บุญเต็ม การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอให้ทางเทศบาลดำเนินการตัดต้นมะพร้าวซึ่งเอนติดกับสายไฟฟ้า จำนวน 1 ต้น ที่บ้านเลขที่ 95/1 หลังโรงเรียนวัดพระธาตุ ปากซอยเป็นร้านสอนดนตรี ดำเนินการ
ทั้งหมด 622 แถว : 125 หน้า : « Previous 1 ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Next »