รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
6 24 มิ.ย. 2565 นายนิวัฒ กาญจนรังษี การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ที่บ้านเลขที่ 7 ซ.ก้าวหน้า2 ถ.นคร-ปากพนัง โทร.0864982630 ดำเนินการ
7 22 มิ.ย. 2565 นายพิภพ พันธ์อุทา การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอความอนุเคราะห์ช่วยตัดต้นไม้ ที่ี่1531/4 ถ.ยมราช ซ.นอกโคกซ.13 ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (0872716428) ดำเนินการ
8 15 มิ.ย. 2565 นายวิชวน ศิวโมกขพิมาน การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ที่บ้านเลขที่ 357/4 ซ.กะโรม27 โทร.0909578533 ดำเนินการ
9 13 มิ.ย. 2565 นายวรรณะ หงษ์พฤกษ์ งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ เก็บกิ่งไม้บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า ใน ซ.ไกรกลดาน ใกล้สี่แยกไฟแดงพุทธภูมิ ถ.ศรีธรรมราช แล้วเสร็จ
10 9 มิ.ย. 2565 นายธเนศ หาญใจ เหตุรำคาญ บริเวณศาลาประดู่หกยังคงมีขยะเกลื่อนกลาดอยูทั่วบริเวณ ถังขยะล้นถังยังไม่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น ทั้งที่เป็นสถานที่สำคัญ อยู่ใจกลางเมือง ดำเนินการ
ทั้งหมด 564 แถว : 113 หน้า : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 113 Next »