123

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
16 25 ก.ค. 2566 นายสมชัย นิจสุนกิจ งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ให้เก็บเศษวัสดุก้อนหินก้อนใหญ่จำนวนมากข้างย้านเลขที่ 76 ถนนศรีธรรมราช ตำบลในเมือง ติดกับวัดพระนครบริเวณเสาไฟให้ช่วยเก็บให้ด่วนเนื่องจากกลัวจะเกิดอันตรายกับผู้สัญจรบนถนน วางอยู่บนทางเท้ามีบางส่วนหล่นมาบนถนน ดำเนินการ
17 4 ก.ค. 2566 นายอภัย มาศพงศ์ งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ให้ไปดูดท่อระบยน้ำ เนื่องจากท่อตัน พอฝนตกทำให้น้ำเอ่อล้น ตามบ้านเลขที่1/1 ภ.รามราชท้ายน้ำ ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช (ท่อหลังบ้าน) ดำเนินการ
18 3 ก.ค. 2566 นายมนต์ชัย บุฐเรืองฤทธิ์ งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ท่อน้ำตัน หลังคลับ99 แล้วเสร็จ
19 1 ก.ค. 2566 นายบุญยัง มากมี ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ขอสนับสนุนรถขุด JCB เพื่อขุดลอกวัสพีชขวางทางระบายน้ำ รับเรื่อง
20 21 มิ.ย. 2566 นายทวีวุฒิ องอาจ งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอถังขยะใบใหญ่ 3 ใบ ใช้หลายบ้าน วางไว้บริเวณ578/3 ถ.ราชดำเนิน ซ.61 จ.นครศรีธรรมราช(ชัญญาภัทรอพาร์ทเม้น) (เคยมาขอหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยได้สักครั้ง ประมาณ 2 ปีแล้ว) ดำเนินการ
ทั้งหมด 622 แถว : 125 หน้า : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 125 Next »