รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
21 29 พ.ค. 2565 นายสิริวิท อิสโร งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ แจ้งไฟฟ้าดับกลางซอยกะโรม 41 รับเรื่อง
22 26 พ.ค. 2565 นายธเนศ หาญใจ เหตุรำคาญ ขยะเกลื่อนกลาดที่ศาลาประดูหก ตอนเช้า วันที่ 26 พ.ค.2565 เวลาประมาณ 8.00 น. แล้วเสร็จ
23 26 พ.ค. 2565 นายอดิศักดิ์ ชินวลัญช์ การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ที่บ้านเลขที่ 21/11 ปากซอย4 หมู่บ้านลัคกี้โฮม ถ.พัฒนาการคูขวาง โทร.0891417164 ดำเนินการ
24 19 พ.ค. 2565 นายสมรักษ์ กลิ่นสัมผัส งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ท่อน้ำทิ้งในบ้านอุดตัน ที่บานเลขที 4/167ถ.พัฒนาการคูขวาง หมู่บ้านการเคหะ1 ซอย 2 ใกล้โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก แล้วเสร็จ
25 12 พ.ค. 2565 นายพิสันต์ สารมาศ งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอถังขยะ 1 ใบ วางไว้หน้าบ้านเลขที่ 5 ซ.ข้าง รร.ชูศิลป์ (ถนนพัฒนาการคูขวาง76) ดำเนินการ
ทั้งหมด 572 แถว : 115 หน้า : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 115 Next »