รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
31 29 ก.ย. 2564 นายสมเกียรติ รัตนพงศ์ การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ นายสมเกียรติ รัตนพงศ์ แจ้งตัดต้นไม้ บ้านเลขที่ 90/155 ซ.รุ่งเรือง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 (0996298703) ดำเนินการ
32 28 ก.ย. 2564 นายชุมพร ครุฑถนอม การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดกิ่งไม้พร้อมเก็บ ที่บ้านเลขที่ 39/43 ซ.หัวหลาง(ซอยนาดอน) โทร.075320439 ดำเนินการ
33 27 ก.ย. 2564 นายสมเกียรติ มาลยาภรณ์ งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าดับขอเปลียนเป็นหลอด LED หน้าบ้านเลขที่ 50/52 หมู่บ้านพัชรกิจ ดำเนินการ
34 23 ก.ย. 2564 นายสุทีป สุวรรณพงศ์ ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ฝาท่อแตกชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 8 (เนอสเซอรี่บ้านดอกสโน) ซ.สุขสมบูรณ์ ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง ดำเนินการ
35 21 ก.ย. 2564 นายสมเกียรติ จันทร์สวน การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ต้องการให้ตัดต้นไม้ที่ล้มออกจากพื้นที่เป็นต้นขนาดใหญ่ ตัดที่ หน้าโรงแรมเกียรตินคร0866891827 ดำเนินการ
ทั้งหมด 515 แถว : 103 หน้า : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 103 Next »