รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
31 29 เม.ย. 2565 นายพงษ์ฐกิตติ์ รุ่งนิรันดรกุล งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าดับ หน้าป้ายโครงการสินอุดมช้อปปิ้งมอลล์ ติดกับห้างไทยสมบูรณ์ รับเรื่อง
32 29 เม.ย. 2565 นายพิรีย์ ณ นคร การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ที่ บ้านเลขที่ 665/10-11 ซอย ณ นคร ตรงข้ามตลาดท่าม้า โทร.0874611139 ดำเนินการ
33 20 เม.ย. 2565 นายประมุข กราพงศ์ การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ที่ บ้านเลขที่ 631 ซอยกะโรม43 โทร.0855759149 ดำเนินการ
34 7 เม.ย. 2565 นายธรรมนูญ อิสสระ งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าดับ บริเวณกลางซอยก้าวหน้า1/3 1ดวง ดำเนินการ
35 5 เม.ย. 2565 นายมนตรี พงศ์ถาวราเดช งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ท่อน้ำทิ้งในบ้านอุดตัน น้ำไม่สามารถไหลลงคูเทศบาลได้ บ้านเลขที่ 2กับ3 ซอยไสเจริญ ถ.กะโรม58 แล้วเสร็จ
ทั้งหมด 572 แถว : 115 หน้า : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 115 Next »