รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
36 20 ก.ย. 2564 นายธรรมนอง ละอองแก้ว งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟไลท์ทั้ง2เสาไม่ติด ไฟราวถนนไม่ติดทั้งแถวในสนามออกกำลังกายลานออกกำลังกายชุมชนไม่ติดประมาณ 5-6เดือน ต้องกายให้ซ่อมแซมให้ไฟติดเพราะมีประชาชนไปออกกำลังกาย ดำเนินการ
37 16 ก.ย. 2564 นายอภิชาติ นันทชัยพิทักษ์ งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ที่บ้านเลขที่ 4/202 ซอยหมู่บ้านการเคหะ1 ซอย3 0962196412/0625756163 ดำเนินการ
38 16 ก.ย. 2564 นายสมนึก สุวรรณทิพย์ ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ฝาท่อชำรุด 2 แผ่น กลางซอยบ่ออ่าง1 เป็นบริเวณพื้นที่ว่างปล่าว ดำเนินการ
39 8 ก.ย. 2564 นายอรุณ ทินนาม การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นชมพู่พร้อมเก็บ ในรั้วบ้านเลขที่ 12 ถ.พานยม โทร.0819791436 ดำเนินการ
40 3 ก.ย. 2564 นายวิศาล วศินสกุล การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ที่บ้านเลขที่ 168/20-22 อาคารพาณิชย์ เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู่ตรงข้ามเซเว่นสาขาราชนิคม โทร.0611747735 ดำเนินการ
ทั้งหมด 515 แถว : 103 หน้า : « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 103 Next »