รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
36 16 มี.ค. 2565 นายวายุ โพธิ์ทอง งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าดับ 1 ดวง หน้าบ้านเลขที่ 37/1 ซ.ทุ่งจีน 3 ดำเนินการ
37 8 มี.ค. 2565 นายวิชัย ยับสุวรรณกุล งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ท่อน้ำในบ้านอุดตัน น้ำในบ้าน ไม่สามารถไหลลงสู่คูระบายน้ำเทศบาลได้ ที่ บ้านเลขที่ 1349 ถ.ราชดำเนิน ร้านขายรองเท้าติดกับร้านแว่นท๊อปเจริญ ตรงข้ามกับ บวรพลาซ่า แล้วเสร็จ
38 24 ก.พ. 2565 นายชาญชัย ศรีแก้ว งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 155/4 ซอยศูนย์จักรกล ดำเนินการ
39 22 ก.พ. 2565 นายวริษฐ์ ตันศิรประภา การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ ที่ว่างเปล่า ในซอยสิทธิศักดิ์ (ถนนหลังวัดหญ่) โทร.0938322344 ดำเนินการ
40 14 ก.พ. 2565 นายสมชาย ฤทธิลำเจียก งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ท่อตัน อยู่ในหมู่บ้านการเคหะ ซอย 3 บ้านเลขที่ 4/206 ติดโรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก แล้วเสร็จ
ทั้งหมด 572 แถว : 115 หน้า : « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 115 Next »