123

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
41 27 ต.ค. 2565 นายสุธีระ รักการ การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ที่ทำการไปรษณีย์ศาลามีชัย โทร.0869422648 ดำเนินการ
42 26 ต.ค. 2565 นายสุรพล รังสฤษติกุล งานแจ้งเหตุถนนชำรุด ถนนหน้าบ้านชำรุด เป็นหลุม อาจเป็นอันตรายต่อรถจักรยานยนต์ที่ใช้สัญจรไปมา ได้แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยใช้กิ่งไม้มาปักไว้เพื่อให้รถได้ระมัดระวัง รับเรื่อง
43 18 ต.ค. 2565 นายสุวัมน์ เคารพพันธุ์ งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน คูสาธารณะอุดตัน ที่บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 70/28 เยื่องตลาดสดคูขวาง (ร้านทำฟัน) ดำเนินการ
44 11 ต.ค. 2565 นายวิชัย ไชยจันทร์ การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ที่ บ้านเลขที่ 2086 ถนนป่าโล่ง โทร.0954217215 ดำเนินการ
45 10 ต.ค. 2565 นายสุวัจ ยืนยาว งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ท่อน้ำทิ้งในบ้านอุดตัน ไม่สามารถไหลลงคูเทศบาลได้ ที่บ้านเลขที่ 30/60 ถนนเอกนคร (ร้านนวดแผนไทย สุณี) ดำเนินการ
ทั้งหมด 622 แถว : 125 หน้า : « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 125 Next »