รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - สกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 19 พ.ค. 2565 นายสมรักษ์ กลิ่นสัมผัส งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ท่อน้ำทิ้งในบ้านอุดตัน ที่บานเลขที 4/167ถ.พัฒนาการคูขวาง หมู่บ้านการเคหะ1 ซอย 2 ใกล้โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก ดำเนินการ
2 12 พ.ค. 2565 นายพิสันต์ สารมาศ งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอถังขยะ 1 ใบ วางไว้หน้าบ้านเลขที่ 5 ซ.ข้าง รร.ชูศิลป์ (ถนนพัฒนาการคูขวาง76) ดำเนินการ
3 12 พ.ค. 2565 นาย จักรกฤษณ์ เหล็กเพ็ชร์ เหตุรำคาญ เรื่องถังขยะภายในหมู่บ้าน มีจำนวนน้อยไม่ทั่วถึงในแต่ละบ้าน เพราะว่าขยะมีอยู่ทุกๆวันทำให้เดือดร้อนไม่มีที่ทิ้งให้ถูกที่ ดำเนินการ
4 11 พ.ค. 2565 นายปกรณ์ เพ็ญนุกูล การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ที่ ร้านโรตีป้าหนอมสาขา1 ตรงข้ามศาลากลาง โทร.0805212913 ดำเนินการ
5 11 พ.ค. 2565 นายพิรีย์ ณ นคร งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ เก็บกิ่งไม้ ที่บ้านเลขที่ 665/10-11 ซอย ณ นคร ตรงข้ามตลาดท่าม้า โทร.0874611139 ดำเนินการ
ทั้งหมด 549 แถว : 110 หน้า : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 110 Next »