รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ร้องเรียน ร้องทุกข์ แยกตามสำนัก/กอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช


รายการร้องเรียน ร้องทุกข์ แยกตามสำนัก/กอง 5 เรื่องล่าสุด

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 13 ธ.ค. 2561 นายธีรศักดิื ทวีทอง การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดเถาวัลย์ที่เสาไฟและต้นฉ่ำฉา หน้าบ้านเลขที่ 152/83 ซ.ทิพย์จักษุ (62) 0826408067 รับเรื่อง
2 13 ธ.ค. 2561 นางเฉลิมวลัย วัชนะประพันธ์ การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ นางเฉลิมวลัย วัชนะประพันธ์ 1126/1 ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช แจ้งตัดต้นไม้ตามบ้านบ้านเลขที่ดังกล่าว (094-2191973) รับเรื่อง
3 13 ธ.ค. 2561 นายธรรมนอง ละอองแก้ว การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นมะม่วงหน้าบ้านเลขที่ตามที่อยู่ ติดกับอู่สมโชค(ซ.กะโรม35)ร้านจอวินิตอยู่หน้าปากซอย 0862663133 รับเรื่อง
4 12 ธ.ค. 2561 นางกัญญาวีร์ สุรดิฐนันท์ การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอให้ทางเทศบาลไปดำเนินการตัดต้นโพธิ์จำนวน 1 ต้น ( กำเเพงอยู่ติดกับด้านหลังสหไทยพล่าซ่า) บ้านเลขที่ 1450/48 ถ.ศรีปราชญ์ รับเรื่อง
5 12 ธ.ค. 2561 นางอำนวย ศรีวัชรินทร์ การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอให้เทศบาลดำเนินการตัดกิ่งไม้ (กิ่งมะม่วง) ริมถนนหลังวัดพระธาตุ ห่างจากวัดพระนคร 4 หลังคาเรือน ซึ่งพาดสายไฟ รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 13 ธ.ค. 2561 พลตรีคนึง บุญมณี ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ เนื่องจากฝาปิดท่อสายไฟฟ้าลงดินชำรุด เกิดเสียงดังขณะรถวิ่งผ่าน ที่บริเวณสี่แยกประตูไชย หน้าบ้านเลขที่ 367 ถ.ราชดำเนิน ขอให้ทางเทศบาลดำเนินการซ่อมแซม (โทร.0812711919 พลตรีคนึง บุญมณี) รับเรื่อง
2 13 ธ.ค. 2561 นายธีรศักดิื ทวีทอง งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟดับ หน้าบ้านเลขที่ 34 ในซอยมิตรสัมพันธ์ (58) 0826408067 รับเรื่อง
3 12 ธ.ค. 2561 อารี อนุพัง งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขอเสาไฟฟ้าเพิ่ม1เสา (บริเวณท้ายซอย)เนื่องจากความสว่างไม่เพียงพอถนนตอนกลางคืนมืดมาก ทำให้เดินทางเข้าออกซอยลำบาก จึงอยากขอความอนุเคาระห์ให้มาทำการติดตั้งเสาไฟเพื่อเพิ่มความสว่างภายในซอยค่ะ ขอบคุณค่ะ รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 13 ธ.ค. 2561 นางนภสร มีบุญ งานจับสุนัขจรจัด ขอให้ทางเทศบาลจับสุนัขจรจัดในซอยหัวหลาง ซึ่งอยู่บริเวณหน้าอพาร์ทเมนต์บ้านสวนนครศรี จำนวน 6 ตัว (0816074357) รับเรื่อง
2 13 ธ.ค. 2561 นางบุญชู ประพฤติดี งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ เจ้าหน้าที่เก็บขยะไม่เก็บขยะที่เป็นถุงดำ หน้าบ้านเลขที่ตามบัตร หน้าบริษัทวิริยะประกันภัยข้างตลาดเย็น เป็น 3 อาทิตย์ แล้ว 0836453778 รับเรื่อง
3 11 ธ.ค. 2561 นายธัชกร ยมโดม งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน คูน้ำหน้าบ้านอุดตัน บ้านอยู่ตรงข้ามมูลนิธิ ณ นคร (ร้านข้าวมันไก่แก้วโอชา ) รับเรื่อง
4 11 ธ.ค. 2561 นายทวีวุฒิ องอาจ งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอถังขยะพลาสติก จำนวน 3 ใบ วางที่ท้ายซอยธารามา (หน้าโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ) รับเรื่อง
5 11 ธ.ค. 2561 นายพงศธรณ รัตนสมบูรณ์ งานฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ขอให้ทางเทศบาลดำเนินการฉีดพ่นยากำจัดยุงที่ร้านดอกจูด บ้านเลขที่ 86/30 ถ.ปากนคร ต.คลัง รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ