รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ร้องเรียน ร้องทุกข์ แยกตามสำนัก/กอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช


รายการร้องเรียน ร้องทุกข์ แยกตามสำนัก/กอง 5 เรื่องล่าสุด

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 17 มี.ค. 2563 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นมะขาม 1 ต้นและต้นมะพร้าว 2 ต้น ทีบริเวณที่ดินปลูกต้นสัปรดสี ในซอยพัฒนาการคูขวาง 102 (ซอยแม่อ่างทอง 1) 0817538242 รับเรื่อง
2 13 ก.พ. 2563 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้เลขที่ 3/35 ซ.สารีบุตร 0881676122 รับเรื่อง
3 13 ก.พ. 2563 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้ที่บ้านเลขที่ 917/5 ถ.ท่าช้าง ซ.สมบูรณ์สุข (หลังโรงเรียนกัลยานีฝั่ง 2) 0816075991 รับเรื่อง
4 25 ต.ค. 2562 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดกิ่งไม้ ที่บ้านเลขที่ 1/203 ในหมู่บ้านศรีนคร (ใกล้ตลาดเสาร์-อาทิตย์) 0825190876 รับเรื่อง
5 22 ต.ค. 2562 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ให้ตัดต้นไม้ ที่บ้านเลขที่1102/2 ถ.บ่ออ่าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีฯ(ติดกับคลีนิคฟัน หมอวิวัฒ) เนื่องจากเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ซึ่งติดกับรั้วบ้านของข้าพเจ้า 0800750964 รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 30 มี.ค. 2563 งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าดับในซอยหน้าแขวง แยกซอยอยู่สบาย ต้นที่ 3 โทร 0887539592 รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 31 มี.ค. 2563 งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ท่อระบายน้ำอุดตัน ขอให้เจ้าหน้าที่ ดูดท่อระบายน้ำ ในซอยตีนเป็ดทั้งซอย เนื่องจาก น้ำไม่สามารถระบายได้ น้ำล้นไหลเข้าบ้าน 0936751047 รับเรื่อง
2 27 มี.ค. 2563 งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ขอให้เจ้าหน้าที่ดูดท่อระบายน้ำคูสาธารณะ บริเวณหน้าร้านติ่มซำ ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเทศบาล เนื่องจากท่อตันน้ำไม่ไหล ทำให้น้ำในคูเอ่อล้นมาบนถนนและส่งกลิ่นเหม็นมาก 0802542949 รับเรื่อง
3 27 มี.ค. 2563 งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน แจ้งท่อระบายนำ้หน้าบ้านอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็น เป็นเวลานาน นำ้เอ่อ นองออกมาทุกวัน รบกวนทางเทศบาลเข้ามาจัดการแก้ไขด้วยครับ GPS. https://maps.app.goo.gl/Q5NtHqWcM6yrgHQS8 รับเรื่อง
4 26 มี.ค. 2563 งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ เก็บกิ่งไม้ ที่ บริเวณที่ดินปลูกต้นสับปะรดสี ในซอยพัฒนาการคูขวาง 102 (ซอยแม่อ่างทอง 1) 0817538242 รับเรื่อง
5 26 มี.ค. 2563 งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน แจ้งท่อระบายนำ้หน้าบ้านอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็น เป็นเวลานาน นำ้เอ่อ นองออกมาทุกวัน แจ้งไปตั้งแต่วันที่16 มี.ค.2563 โทรไป1รอบ/0876333866 รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 12 มี.ค. 2563 น้ำประปาไม่ไหล น้ำไม่ไหลไม่ได้ทำไรเลยอีค่ำแล้ว รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ