รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ร้องเรียน ร้องทุกข์ แยกตามสำนัก/กอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช


รายการร้องเรียน ร้องทุกข์ แยกตามสำนัก/กอง 5 เรื่องล่าสุด

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 18 มิ.ย. 2562 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ นายล้วน โกมลทิพยธร 52 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช แจ้งตัดต้นไม้ใหญ่จำนวน1ต้น (เบอร์โทรติดต่อ 0865954709) รับเรื่อง
2 14 พ.ค. 2562 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอความอนุเครราะห์ให้ทางเทศบาลไปตัดต้นมะขาม จำนวน 1 ต้น ที่บริเวณวงเวียนสะพานยาว เป็นพื้นที่ว่างเปล่า ตรงข้าม ซีซีจักรกล (เบอร์โทรติดต่อ 0836391642) รับเรื่อง
3 1 พ.ค. 2562 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลไปตัดต้นไม้ (ต้นมะม่วง 2 ต้น และต้นปาล์ม 1 ต้น) ที่บ้านเลขที่ 7/1 ซอย 64 (ซอยหก) ตรงข้ามหมู่บ้านเมืองทอง ปากซอยจะมีร้านทองซีกวง เข้าไปประมาณ 500 เมตร บ้านสองชั้น ซ้ายมือ หลังคาสีส้ม (เบอร์โทรติดต่อ0895891513) รับเรื่อง
4 22 เม.ย. 2562 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นต่อแต ต้ไม้สูงพันสายไฟ ในศูนย์พิราบเก่า ซอยตูขา(0994529445) รับเรื่อง
5 22 เม.ย. 2562 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นปาล์มขวดในหมู่บ้านพิกุลแก้ว ซอย3 บ้านเลขที่ 216/(0948979263) รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 27 มิ.ย. 2562 งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอถังขยะไว้บนถนนแม่อ่างทอง หน้าบ้าน และในซอย จำนวน 4 ใบ (หมู่บ้านแม่อ่างทอง 2) รับเรื่อง
2 12 มิ.ย. 2562 งานฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ขอให้ฉีดพ่นยากำจัดยุงลายที่ในหมู่บ้านอาภาศิริ เนื่องจากมียุงจำนวนมาก(0952825554) รับเรื่อง
3 6 มิ.ย. 2562 งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ตั้งแต่บ้านเลขที่4/165-4/178 ในหมู่บ้านการเคหะ 1 ซอย2 ช่วงปลายซอยอยู่ติดกับโรงเรียนอนุบาลเด็กเล็กของเทศบาล 085-4708553 , (085-4700772 ) รับเรื่อง
4 4 มิ.ย. 2562 งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลไปดูดล้างท่อระบายน้ำที่อุดตันบริเวณ ซอยพัฒนา3 (ซึ่งท่ออยู่ติดบริเวณทุ่งนา)เบอร์โทรติดต่อ 0858850042 รับเรื่อง
5 27 พ.ค. 2562 งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ เก็บกิ่งไม้หน้าบ้านเลขที่ 50/24 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีฯ หลังธวัชชัยมอเตอร์ ในหมู่บ้านพัชรกิจ (0819793882) รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ