รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ร้องเรียน ร้องทุกข์ แยกตามสำนัก/กอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช


รายการร้องเรียน ร้องทุกข์ แยกตามสำนัก/กอง 5 เรื่องล่าสุด

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 26 พ.ค. 2563 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นมะขาม ใน ซอยหัวหงษ์ ถนนป่าโล่ง รับเรื่อง
2 25 พ.ค. 2563 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นแต่งกิ่งต้นเทียน บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า ในซอยสุธรรมวิถี (หลังวัดใหญ่ชัยมงคล) รับเรื่อง
3 25 พ.ค. 2563 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นอินทนิน หน้าบ้านเลขที่ 67/7 ซอยข้างโรงเรียนเบญจม รับเรื่อง
4 19 พ.ค. 2563 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้หน้าบ้านเลขที่ 66 ซ.ทางเข้าโรงเรียนชูศิลป์ 0835044783 รับเรื่อง
5 13 พ.ค. 2563 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไม้หน้าบ้านเลขที่ 189/1 หน้าปากซอยเจนสนอง ถ.สะพาน ทางไปโรงงานน้ำตาล 0922765709 รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 26 พ.ค. 2563 ซ่อมแซมทางเท้า ฟุตบาททรุดตัวหน้าบ้านเลขที่ 2022 ร้านมาลีสังฆภัณฑ์ หัวสะพานราเมศวรข้ามสะพานไปฝั่งตลาดเย็น รับเรื่อง
2 26 พ.ค. 2563 งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขอติดตั้งไฟส่องสว่าง เนื่องจากยังไม่มีไฟฟ้าบริเวณเสาไฟนี้ หน้าบานเลขที่ 36/1 ซอยโคกธาตุ รับเรื่อง
3 25 พ.ค. 2563 งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 132/18 ซ.ขุนรักษ์ (ใกล้วงเวียนนอกไร่) รับเรื่อง
4 25 พ.ค. 2563 งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 37/1 ซอยทุ่งจีน3 รับเรื่อง
5 22 พ.ค. 2563 งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าดับ ตรงหน้าบ้านเลขที่ 692/18 ซ.สารีบุตร หลายวันแล้วคับ ช่วยแก้ไขให้ด้วยนะคับ รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 19 พ.ค. 2563 งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ให้เก็บกิ่งไม้บริเวณคอสะพานท่าขนอน(คลองท่าโพธิ์) รับเรื่อง
2 18 พ.ค. 2563 งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอความอนุเคราะห์ถังขยะ 2 ถัง กลางซอยนพเก้า หน้าห้องแถวฝั่งทิศเหนือ เนื่องจากถังเก่าชำรุดก้นถังมีรอยแตก ทำให้มีน้ำรั่วไหลออกจากถัง ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน รับเรื่อง
3 18 พ.ค. 2563 งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บขยะที่ใส่ถุงดำไว้บริเวณจุดที่ทิ้งขยะ (ซ.จำปาขอม) เนื่องจากเจ้าหน้าที่เก็บขยะแต่ในถังขยะแต่ไม่เ็บขยะนอกถัง รับเรื่อง
4 1 พ.ค. 2563 งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอถังขยะ 2 ใบ ตั้งไว้ตรงข้ามบ้านเลขที่ 56 ซ.ศรีธรรมโศก 1 (ใกล้สี่แยกคูเหมืองเทศบาล) และขอให้เอาถังขยะใบเก่าออก เนื่องจากแตกชำรุดขยะล้นออกมานอกถัง 0812735756 รับเรื่อง
5 30 เม.ย. 2563 งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ ขอถังขยะ 2 ใบตั้งไว้ หน้าบ้านเลขที่ 88 ถ.เอเชีย ติดกับร้านทวดทองคอนกรีตเนื่องจากถังใบเก่าแตกชำรุดและพนักงานเก็บขยะได้เก็บขึ้นรถไป 0810788119 รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ