รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ร้องเรียน ร้องทุกข์ แยกตามสำนัก/กอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช


รายการร้องเรียน ร้องทุกข์ แยกตามสำนัก/กอง 5 เรื่องล่าสุด

ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 16 ก.ย. 2562 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นกระดังงา ที่บ้านเลขที่ 7 ตรงกันข้ามซอยสวนแก้ว 2 (ซอยกระโรม 19) 0816074154 รับเรื่อง
2 4 ก.ย. 2562 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ลานกิ่งต้นโพธิ์ ที่ในวัดวังตะวันตก บริเวณหลังวัด 0960099245 รับเรื่อง
3 22 ส.ค. 2562 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดต้นไทร ที่บ้านเลขที่ 60/30 ซอยเอกนคร โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในนครดีซี เพราะต้นไม้อยู่หลังตึก 0891968893 รับเรื่อง
4 18 มิ.ย. 2562 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ นายล้วน โกมลทิพยธร 52 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช แจ้งตัดต้นไม้ใหญ่จำนวน1ต้น (เบอร์โทรติดต่อ 0865954709) รับเรื่อง
5 14 พ.ค. 2562 การออกให้บริการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ขอความอนุเครราะห์ให้ทางเทศบาลไปตัดต้นมะขาม จำนวน 1 ต้น ที่บริเวณวงเวียนสะพานยาว เป็นพื้นที่ว่างเปล่า ตรงข้าม ซีซีจักรกล (เบอร์โทรติดต่อ 0836391642) รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
1 16 ก.ย. 2562 งานจับสุนัขจรจัด ขอให้เจ้าหน้าที่ไปจับสุนัขจรจัด ในซอยต้นหว้า 6 เลี้ยวเข้าซอยลุงฮั้ว เป็นสุนัขสีน้ำตาล 1 ตัวและสีดำ 1 ตัว ขาวดำ อีก 1 ตัว รวมเป็น 3 ตัว มีนิสัยดุร้าย ไล่กัดคนในซอย 0842407576 รับเรื่อง
2 16 ก.ย. 2562 งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ท่อโถส้วมอุดตัน เนื่องจากให้ทางเทศบาลเข้าดูดส้วมแล้ว แต่โถยังลาดไม่ลง จึงขอให้ทางเจ้าที่เข้าไปช่วยดูดท่อน้ำอุดตัน ที่บ้านเลขที่ 7 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง เยื้องกับประตูทางออกปั้ม ปตท.หัวถนน 0638278143 รับเรื่อง
3 13 ก.ย. 2562 งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน คูน้ำอุดตันที่หลังร้านกาแฟ หัวโค้งป่าโล่ง บ้านเลขที่ 2072/12 ถ.ป่าโล่ง ต.ท่าวัง เนื่องจากว่าน้ำขัง ทำให้น้ำส่งกลิ่นเหม็น และน้ำทะลักเข้าบ้าน เพราะมีขยะอยู่ในคูน้ำ 0848517878 รับเรื่อง
4 13 ก.ย. 2562 งานบริการถังขยะ เก็บกิ่งไม้ เก็บกิ่งไม้หน้า 3 แยก สุเหล่าจำปาขอม เข้าทางโรงเรียนสตรีจรัส ฝั่งอนุบาล 0896965666 รับเรื่อง
5 10 ก.ย. 2562 งานดูดล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ท่อน้ำอุดตันที่คูสาธารณะ หน้าบ้านเลขที่ 899/17 ในหมู่บ้านไทยสมุทร (ใกล้ห้างแม็คโคหัวอิฐ) 0988474933 รับเรื่อง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ - นามสกุล เรื่องร้องเรียน รายละเอียด สถานะ